Home » , » NMMS Payment Status Track NSP Payments

NMMS Payment Status Track NSP Payments

NMMS Payment Status

NMMS National Mean cum Merit Scholarship Payment Status of our school students Track NSP Payments

NMMS  ఎంపికై  NSP PORTAL నందు నమోదు అయిన విద్యార్థులకు (18-19 and 19-20)  12000/- వారి వారి ఖాతాలలో జమ కావడం జరిగినది. 

విద్యార్థి యొక్క బ్యాంక్ ఖాతా నెంబర్ లేదా విద్యార్థి  యొక్క అప్లికేషన్ నెంబర్ తో వారి వారి ఖాతా లో నగదు జమ కావడం జరిగిందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు.

  • Enter Bank Name
  • Enter Bank Account Number
                 or

  • Enter NSP Application Id
  • Enter Word Verification
  • Click on Search

Check NMMS Payment Status click here